top of page

Академічна доброчесність в освітній діяльності

«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень», – Закон України «Про Освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, стаття 42 «Академічна доброчесність». Іншими словами, під академічною доброчесністю розуміємо правила, яких людина повинна дотримуватися під час створення власних проектів, якщо вона користується допоміжною інформацією.

З часу набрання чинності Закону України «Про Освіту», академічна доброчесність стає невід’ємною частиною освітнього процесу, а її порушення – загрозою для кожного учасника освітнього процесу. За недотримання доброчесних принципів навчання, учасники освітнього процесу, можуть бути притягнені до відповідальності.

18 січня 2022 року у коледжі проведено методичний семінар «Дотримання принципів академічної доброчесності в освітній діяльності».

Бондар І.В. розкрила поняття «академічна доброчесність», «плагіат», унікальність тексту; навела «Фундаментальні цінності академічної доброчесності»; існуючий на сьогодні в Україні правовий механізм притягнення до відповідальності за плагіат. Ознайомила учасників семінару із процедурою проведення перевірки текстів з використанням антиплагіатної інтернет-системи.

Чумак Л.В. навела методи створення унікального тексту та повідомила про правила посилання на джерела та список використаних джерел.

Ставтеся з відповідальністю до авторських прав і не допускайте плагіату в своїй діяльності.


87 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page