top of page

"Акредитація та постакредитаційний моніторинг у фаховій передвищій освіті"

Однією зі складових системи забезпечення якості освіти є зовнішній моніторинг освітньо-професійних програм. Саме це питання обговорювалось на онлайн-семінарі

«Акредитація та постакредитаційний моніторинг у фаховій передвищій освіті» 28 березня 2024 року, в якому взяла участь заступниця директорки з навчальної роботи ВСП "Старобільський фаховий коледж СНУ ім.В.Даля" Олена Рогозян.

Семінар проводила Державна служба якості освіти України, учасники - представники Державної служби якості освіти України та її територіальних органів у Полтавській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях, директори/заступники директорів закладів освіти, які здійснюють підготовку здобувачів у фаховій передвищій освіті.
Були заслухані виступи на теми:

  • "Проблемні питання акредитації та постакредитаційного моніторингу освітньо-професійних програм" - Наталія ВІТРАНЮК, директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України.

  •  "З досвіду проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм" - Ірина БОЯРИНОВА, директорка Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», кандидатка економічних наук, доцентка Вікторія РИБАЛЬЧЕНКО, заступниця директора з навчальної роботи Комунального закладу «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради.
 Учасники семінару обговорили виступи і визначили шляхи розв'язання проблемних питань акредитації та постакредитаційного моніторингу у фаховій передвищій освіті.


54 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page