top of page

Атестація педагогічних працівників 2021-2022

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

27 вересня 2021 року відбулося перше засідання атестаційної комісії І рівня Відокремленого структурного підрозділу «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету».

Під час засідання члени комісії розглянули основні вимоги Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Особливу увагу було приділено підвищенню кваліфікації, результатам професійної діяльності педагогічних працівників.

Розглянули питання щодо затвердження:

- списків педпрацівників, які атестуються

- графік роботи атестаційної комісії.

Список педагогічних працівників, які підлягають атестації (переглянути)


70 переглядів

Останні пости

Дивитися всі

Comentários


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page