top of page

Випуск молодших спеціалістів на заочному відділенні

На заочному відділенні ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 26 і 27 травня 2021 року працювала державна кваліфікаційна комісія для прийняття державного екзамену у здобувачів освіти 3-го курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

За результатами екзамену здобувачі освіти показали високий рівень знань, середній бал становить – 4,0. Високий рівень знань, який базується на практичних навичках показали такі здобувачі освіти: БОНДАРЕНКО Ю.О., ГРОМКО О.В., ЛЕВЧЕНКОВА М.С., ПОНОМАРЬОВ Д.Б.

Здобувачі освіти володіють основами ринкової економіки, правильно приймають та реалізують управлінські рішення; визначають ролі контролювання в системі менеджменту, організаційно-економічних основ діяльності аграрних формувань, складових маркетингу.

В цілому комісія відмічає, що всі випускники зі спеціальності 073 «Менеджмент», підготовлені за заочною формою навчання, відповідають вимогам ринку праці і здатні працювати в сучасних умовах.


СТЕПАНОВА В.І.

методист, в.о. завідувача заочного відділення95 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page