top of page

Внутрішній моніторинг роботи коледжу

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу, моніторинг та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що створює умови для підготовки конкурентоздатного спеціаліста.

12.10.2023 р. відбулося засідання педагогічної ради, основним напрямом роботи було обговорення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти в коледжі (внутрішня система забезпечення якості фахової передвищої освіти).

Будь-який вид діяльності в Коледжі розглядається як процес, який за допомогою необхідних ресурсів перетворює вхідні дані (вимоги замовника) на вихідні (якість наданих послуг), на цьому засіданні розглядались питання стану наповненості Гугл-класів на перший семестр поточного навчального року, оформлення навчально-методичної документації. Для проведення моніторингу було створено моніторингові групи, до яких увійшли заступник директора з НР, завідувачі відділень, методисти, голови циклових комісій, розроблено критерії моніторингу та визначені терміни роботи цих груп.

За результатами моніторингу підготовлені звіти, визначені напрями роботи діяльності викладачів, які забезпечують постійне підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів.


Рогозян О.В., заступник директора з навчальної роботи
103 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page