top of page

Відбулися навчально-практичні заняття

У студентів ІІІ та ІVкурсу ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» спеціальності 201 «Агрономія» відбулися навчально-практичні заняття з дисциплін «Землеробство з ґрунтознавством» та «Технологія виробництва та перобки продукції рослинництва». Студенти відвідали навчально-дослідне поле НВЛ та колекційно-дослідне поле коледжу, познайомилися з технікою, яка задіяна на сільськогосподарських роботах.

Здобувачі освіти ІV курсу визначали густоту рослин на посівах, спостерігали систему передпосівної обробки грунту після соняшника, визначали вологість і стан посівів перед збиранням та познайомилися з технологією збирання культури. Студенти ІІІ курсу займалася польовим обстеження грунтів зони розташування навчального закладу, обстеженням полів господарства на ступінь забур’яненості та визначення основних рослин-шкідників і засоби захисту культур шляхом складання сівозмін різних типів і видів. Також здобувачі освіти ознайомилися з системою обробітку еродованих грунтів господарства. Важливим елементом набутих навичок стало ознайомлення з наявними видами ерозії в господарстві і розробка протиерозійних заходів.

Студенти показали гарні теоретичні знання і практичні вміння та бажання працювати для популяризації сільського господарства регіону. Здобуті навички стануть запорукою майбутньої професії.


Юлія ДРАГАН та Олександр ЛАДИК – викладачі агроекономічних дисциплін


124 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page