top of page

Відвідали навчальні лабораторії «Ветеринарна медицина» та «Харчових технологій»

Здобувачі освіти ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» вивчаючи розділ «Корми і кормові засоби» з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» відвідали навчальні лабораторії «Ветеринарна медицина» та «Харчові технології» з метою ознайомлення з Правилами роботи та технікою безпеки в лабораторії, технічним обладнанням, що використовується для проведення зоотехнічного аналізу кормів. З’ясували призначення обладнання, його будову та умови застосування. Зробили висновок що робота в лабораторіях вимагає серйозної уваги і обережності для попередження нещасних випадків в разі недотримання техніки безпеки при роботі з приладами та обладнанням.

Набуті навички при роботі з приладами та обладнанням, що підвищує професійну компетентність студентів


Олена РОГОЗЯН - викладач спеціальних дисциплін56 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page