top of page

Державний комплексний екзамен

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 24-25 червня 2021 року відбувся комплексний державний екзамен зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Підсумкова атестація студентів зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних знань, умінь та навичок, з урахуванням таких показників: логічність, грамотність та послідовність викладення матеріалу, правильність розв'язання виробничих задач, аргументованість відповідей на запитання членів Державної екзаменаційної комісії.

Всі здобувачі освіти підтвердили відповідність своєї підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст відповідно до обраної спеціальності. Кращими відповідями були признані відповіді студентів Рожкова О.В; Сивоконя М.В; Нікітіної А.П.

Бажаємо студентам успішного та щасливого майбутнього, вагомих звершень на освітньому і професійному шляху.


Сергій АНІСІМОВ

Викладач ветеринарних дисциплін63 перегляди

Comentarios


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page