top of page

"Дотримання академічної доброчесності в діяльності працівників закладів освіти"

На порталі "Медіатека електронних засобів навчання "NMCBOOK" Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти" 29.03.2024 року відбувся вебінар “Дотримання академічної доброчесності в діяльності працівників закладів освіти” у рамках підвищення кваліфікації “Педагогічна онлайн-майстерня “Створюємо електронні освітні ресурси та традиційні засоби навчання “.  В роботі вебінару взяли участь викладачі ВСП "Старобільський фаховий коледж СНУ ім.В.Даля" Бондар І.В., Бондар Р.В., Ковальова О.В., Ковальов М.А.


Модератор педагогічної онлайн-майстерні «Створюємо електронні освітні ресурси та традиційні засоби навчання» - Світлана Жуковська, кандидат педагогічних наук, методист лабораторії цифрових та медіатехнологій в освіті Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, керівник проєктів «Медіатека електронних засобів навчання» nmcbook.com.ua, «Платформа МООС» kursik.com.ua, ютюб-каналу СЕО-центр електронної освіти.Вебінар “Дотримання академічної доброчесності в діяльності працівників

закладів освіти” проводила Ірина Березенко, доктор філософії у галузі знань 08 Право, методист, юрисконсульт Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.


Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Всі ці аспекти були обговорені на вебінарі.

58 переглядів

Kommentare


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page