top of page

Екзамен з робітничої професії«Лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу»

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 16 грудня 2021 року відбувся екзамен з робітничої професії «Лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу» студентів спеціальністі «Агрономія».

Студенти ІV курсу показали теоретичні знання і набуті практичні уміння і навички під час проведення кількісного і якісного аналізу органічних і мінеральних добрив,кількісного аналізу складу рослин, грунту, кормів і сільськогосподарської продукції, вміння працювати з приладами в агрохімічній лобораторії.


Валентина КЛІМЕНКО - викладач


47 переглядів

Comentários


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page