top of page

Екзамен на здобуття робітничої професії «Оператор комп’ютерної верстки»


У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» відбувся екзамен з робітничої професії «Оператор комп’ютерної верстки» у студентів спеціальністі «Менеджмент».

За завданнями екзамену студенти ІV курсу набирали у текстовому редакторі спеціального виду текст, який містить терміни (фізичні, математичні, хімічні, астрономічні тощо), формули, алфавіти, знакові системи та інші текстові елементи; працювали з файлами, вводили параметри набору згідно з макетом; виконували правку тексту; працювали в комп'ютерній мережі; давали відповіді на тестові питання.

Випускники спеціальності «Менеджмент» показали достатньо високі знання і вміння, які відповідають кваліфікаційним вимогам оператора комп’ютерної верстки.


Світлана НОВІКОВА - викладач49 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page