top of page

Екзамен на робочу професію

Штучне осіменіння дозволяє значно швидше поліпшувати племінні та продуктивні якості тварин і замінювати ними мало продуктивних, а також підвищує запліднюваність самок. Штучне осіменіння має велике значення в профілактиці захворювань, що передається статевим шляхом.

У ВСП « Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 20 грудня 2021 року у здобувачів освіти групи В-41, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» пройшов екзамен на робітничу професію «Оператор з штучного осіменіння сільськогосподарських тварин». Зокрема, з основною спеціальністю – фельдшера ветеринарної медицини, здобувачі освіти мають змогу отримати також додаткову професію як оператор із штучного осіменіння сільськогосподарських тварин.

Під час екзамену було перевірено і оцінено у здобувачів освіти рівень теоретичної і практичної підготовки.

Студенти показали добрі теоретичні знання та практичні навички з питань та успішно склали екзамен.


41 перегляд

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page