top of page

Емоційний інтелект - шлях до особистісного зростання

Емоційний інтелект є необхідною складовою освітнього процесу.

Емоційний інтелект - це здатність до усвідомлення та розуміння власних емоцій і емоцій оточення, керування емоційним станом та своєю реакцією на поведінку інших.

20.10.2021 р. у ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» викладач Чумак Л.В. провела семінар - тренінг на тему: «Емоційний інтелект — запорука успішного освітнього процесу», метою якого було довести важливість розвитку емоційного інтелекту як педагогів, так і студентів; розуміти емоційні стани студентів та здатність мотивувати навчальну діяльність через сферу почуттів і переживань. Формувати навички навчатися впродовж життя, критично мислити, працювати в команді, вміти конструктивно керувати своїми емоціями. Набути комунікативної компетентності, комунікабельності, емпатії.

Емоції становлять більшу частину нашого життя. Сформованість емоційного інтелекту проявляється в умінні педагога встановлювати емоційний контакт зі студентами, створювати на заняттях атмосферу взаєморозуміння і довіри.

Провела цікаві завдання з визначення умінь та навичок невербальної комунікації.

Викладач акцентувала увагу на тому, що головне завдання емоційного інтелекту - навчити людину жити в злагоді з собою і з іншими людьми.


Людмила ЧУМАК - викладач загальноосвітніх дисциплін



56 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page