top of page

Засідання круглого столу

Державною установою "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 17 березня 2021 р. було організовано проведення засідання круглого столу завідувачів відділень ветеринарної медицини та технології виробництва і переробки продукції тваринництва закладів фахової передвищої освіти на тему: «Педагогіка співробітництва в умовах цифровізації освітнього процесу».

В якому від ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» прийняли участь Мозгова Т.Ю; Рогозян О.В.

Захід відбувався в режимі онлайн, питання для обговорення були наступними:

- хід та розробка стандартів фахової передвищої освіти;

- забезпеченість інтерактивними освітніми ресурсами;

- презентація електронних освітніх ресурсів;

- реалізація проєкту FABU в освітньому процесі коледжів.

Засідання такого формату сприяє результативній та високоефективній співпраці.


37 переглядів

Kommentarer


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page