top of page

Засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності

17 листопада 2021 року у ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності.

Голова ради, виконуюча обов’язки директора Жмуренко Н.В., доповіла про вимоги до акредитації освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів. Повідомила, що одним із критеріїв оцінювання спроможності закладу освіти є визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті студентами коледжу та доповіла про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами освіти результатів у ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ».

Завідувачі відділеннями Луганський П.М., Степанова В.І., Бугрова Т.Ю. повідомили про відповідність освітньо-професійних програм стандартам підготовки фахівців за освітньо – професійним ступенем фаховий молодший бакалавр спеціальностей 208 «Агроінженерія», 201 «Агрономія», 073 «Менеджмент», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина». Наголосили на меті, критеріях оцінювання якості ОПП та освітньо-професійної діяльності при акредитації освітньої програми. Детально проаналізували структуру та зміст освітньо-професійної програми. Повідомили, що при розробці освітньо-професійних програм зі спеціальностей були враховані пропозиції стейкхолдерів.

Заступник директора з навчальної роботи, Рогозян О.В., доповіла про створення переліку вибіркових дисциплін, їх анотацій та презентаційні матеріали. Зазначила, що вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють відповідним інтересам здобувача освіти.

Методист, Бондар І.В., доповіла про відповідність ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам викладачів Коледжу. Вказала що, відповідно кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері освіти педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов.

Члени Ради із забезпечення якості освітньої діяльності розробили дії з виконання пропозицій з кожного питання.


Інна БОНДАР78 переглядів

Kommentare


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page