top of page

Засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності

Система якості освітньої діяльності сприяє досягненню загальної мети – підвищенню якості освіти. Здійснюється це за рахунок високого рівня координації дій та управлінських рішень усіх суб’єктів освітнього процесу коледжу, оптимального розподілу функцій та повноважень і врахування усіх процесів, які відбуваються у системі освіти України.

18 січня 2022 року у ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності, на якому були розглянуті питання:

- проведення майстер-класів, семінарів з інформаційних технологій для розробки пакету візуального супроводу дистанційного навчання коледжу;

- стан навчально – методичного забезпечення освітнього процесу;

- стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності та до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм.

Крім того, в.о. директора Жмуренко Н.В. ознайомила присутніх із наказом МОН України № 749 від 01.07.2021 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2021 р. за N 1608/37230 про затвердження «Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти» та проєктом наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти».52 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page