top of page

Засідання циклової комісії загально-технічних дисциплін

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 20 січня 2022 року відбулося засідання циклової комісії загально-технічних дисциплін.

На засіданні циклової комісії були розглянуті такі питання:

1 Підсумки успішності студентів за І семестр 2021-2022 навчального року.

2. Затвердження навчально-методичної документації викладачів на ІІ семестр.

3. Про виконання індивідуальних планів викладачами загально-технічних дисциплін за I семестр.

На засіданні був зроблений аналіз показників успішності з дисциплін після закінчення I семестру та вказано місце кожної з груп за їх результатами.

Була розглянута розроблена викладачами навчально-методична документація на II семестр 2021-2022 навчального року, яка була рекомендована до затвердження.

Викладачами циклової комісії в основному виконана запланована в індивідуальних планах робота за I семестр та намічені напрямки роботи на II семестр.69 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page