top of page

Засідання циклової комісії технічних дисциплін

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 12 січня 2022 року відбулося засідання циклової комісії технічних дисциплін.

Основні питання, які були на ньому розглянуті:

1. Підсумки успішності студентів відділення «Механізація сільського господарства»

за І семестр 2021-2022 навчального року

2. Затвердження навчально-методичної документації викладачів на ІІ семестр

3. Про виконання індивідуальних планів викладачами циклу за I семестр

Був зроблений об’єктивний аналіз показників успішності і дисципліни на відділенні «Механізація сільського господарства» після закінчення I семестру та вказано місце кожної групи за їх результатами.

Також була розглянута розроблена викладачами навчально-методична документація на II семестр 2021-2022 навчального року, яка була рекомендована до затвердження.

Було вказано, що викладачі циклової комісії в основному виконали заплановану в індивідуальних планах роботу за I семестр, та намітили пріоритетні напрями роботи на II семестр.

Голова циклової комісії технічних дисциплін Сергій ЛОЖЕЧКА


104 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page