top of page

Конкурс педагогічної майстерності «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР 2022»

З метою вивчення та поширення інноваційних педагогічних практик, створення необхідних умов для творчого розвитку педагогічних колективів закладів фахової передвищої освіти, підвищення ефективності організації й управління освітнім процесом та забезпечення якості підготовки фахівців, сприяння зростанню професійної майстерності педагогічних працівників, Державною науковою установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» за наукового супроводу Національної академії педагогічних наук у 2022 році заплановано проведення Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР–2022».

Завдання Конкурсу:

- Реалізація державної політики у сфері фахової передвищої освіти в Україні.

- Створення інноваційного освітнього середовища, сприяння професійному зростанню педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

- Стимулювання педагогічних працівників до інноваційної професійної діяльності.

- Створення інформаційного банку науково-педагогічних ідей, інноваційних методик і педагогічних технологій організації освітнього процесу, що сприяє вдосконаленню діяльності освітянської спільноти прогресивних педагогів.

- Вивчення, узагальнення й поширення перспективного (інноваційного) педагогічного досвіду.

- Організаційно-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників.

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» відбувся відбірковий тур конкурсу. На фінальний тур до Державної наукової установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» направлено 13 творчих робіт. У конкурсних роботах представлено педагогічний досвід: інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення; інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти.

Всього у конкурсі приймає участь 24 педагогічних працівники.

Бажаємо успіху!107 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page