top of page

Лабораторне заняття

Студенти ІV курсу, майбутні фахівці, зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» для кращого засвоєння навчального матеріалу та активізації пізнавальної діяльності з дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією» відпрацювали практичні навички у новоствореній лабораторії «Ветеринарної медицини».

На лабораторному занятті з теми: «Ознайомлення з технікою посіву мікробів на живильні середовища» провели посів мікробів з патологічного матеріалу на МПА, для подальшого вивчення колоній мікроорганізмів.

Візуально студенти будуть визначати: величини, форму, ріст, колір, рельєф колоній, а за допомогою мікроскопу краї колоній.


Викладач ветеринарних дисциплін

Галина ЄРЕСКОВСЬКА


54 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page