top of page

Лабораторне заняття

Студенти ІV курсу, майбутні фахівці, зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» для кращого засвоєння навчального матеріалу та активізації пізнавальної діяльності з дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією» відпрацювали практичні навички у новоствореній лабораторії «Ветеринарної медицини».

На лабораторному занятті з теми: «Ознайомлення з технікою посіву мікробів на живильні середовища» провели посів мікробів з патологічного матеріалу на МПА, для подальшого вивчення колоній мікроорганізмів.

Візуально студенти будуть визначати: величини, форму, ріст, колір, рельєф колоній, а за допомогою мікроскопу краї колоній.


Викладач ветеринарних дисциплін

Галина ЄРЕСКОВСЬКА


54 перегляди

Останні пости

Дивитися всі
герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page