top of page

Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку

Викладачі агрономічних дисциплін ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» Абрамова А.С. та Мозговий С.В. 25 березня 2021 року взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції, яка проходила онлайн в Малинському лісотехнічному коледжі, с. Гамарня Житомирської області.

Метою даної конференції було зосередження уваги на проблемах лісового господарства, розв’язок яких пов’язаний із викликами сьогодення. Викладачі працювали в секції «Екологія і енергоефективність: проблеми та альтернативні шляхи їх вирішення». Тема тез: «Біогаз – перспективне джерело енергії».

Як результат участі в цьому заході отримали сертифікати, які ще раз підтверджують, що освіта і наука повинні рухатися поряд.Абрамова А.С. – циклова комісія агроекономічних дисциплін28 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page