top of page

Мовою барв, орнаменту і крою

Для передання молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду й на основі цього формування особистісних рис громадянина України 07 квітня 2021 року відбувся он-лайн - семінар «Мовою барв, орнаменту і крою. Український традиційний одяг, як відображення культури, традицій та історії вашого краю ( з досвіду роботи Музею українського костюма та української писанки Науково- методичного центру ВФПО) за участю заступників директорів з виховної роботи, кураторів, вихователів гуртожитків, керівників та працівників музеїв при закладах фахової передвищої освіти, бібліотечних працівників, керівників та працівників гуртків. В роботі семінару прийняли участь заступник директора з виховної роботи Кліменко В.І., завідувачка бібліотекою Ковальова О.В., завідувачка етнографічною кімнатою «Українська світлиця» Холодницька Ю.С. і вихователь гуртожитку Гапотченко О.О. На семінарі розглядались питання : особливості організації гурткової роботи студентів як засобу формування всебічно розвиненої особистості, шляхи формування поліхудожньої компетентності та естетичної активності студенської молоді, музеї закладів освіти як культурологічний і виховний ресурс. Учасники семінару ознайомилися з історією створення Музею українського костюма і української писанки, етнокультурною характеристикою вишитої борщівської сорочки на прикладі виставкової експозиції в «Музеї історії України Борщівського агротехнічного коледжу», колекцією «Музею писанкового розпису», сторінками журналу «Мистецтво та освіта» і подякували організаторам і учасникам за цікавий досвід .


Валентина КЛІМЕНКО заступник директора з виховної роботи


46 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page