top of page

Навчальна екскурсія

Навчальні екскурсії, як одна з форм проведення практичних занять в коледжі, відкривають можливості для збагачення знань студентів, ознайомлюють їх з передовим досвідом сільськогосподарських підприємств та його ефективністю. Викладачі ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 26 жовтня 2021 року провели навчальну екскурсію студентам спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва» та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» до фермерського господарства «Крот», щоб показати майбутнім аграріям, приклад успішного господарювання.

ФГ «Крот» є одним з провідних господарств нашого району, спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби та виробництві молока.

Здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з ветеринарною аптекою господарства, з методами діагностики вагітності, лікувально-профілактичними міроприємствами, безпривʼязним утриманням, годівлею, доглядом за великою рогатою худобою, роботою електропастуха та роботом поїлкою.

Мали змогу побачити процес доїння автоматизованою доїльною установкою «Ялинка» і спробувати себе в ролі оператора машинного доїння та відновити на практиці всі технологічні процеси. Здобувачі освіти були в захваті від того як у них все добре виходить.

Екскурсія не пройшла даремно. Студенти побачили успішний приклад реалізації своєї майбутньої професії, що заохочує до старанного навчання. Керівник господарства, стейкголдер, Володимир Васильович Васильєв, запросив випускників коледжу працювати в господарстві.


Оксана РАСХОДОВА , Сергій АНІСІМОВ

викладачі зооветеринарних дисциплін


168 переглядів

תגובות


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page