top of page

Навчальна практика «Зварювальна справа»

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» практичне навчання є обов’язковою і невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів.

Під час проходження навчальної практики «Зварювальна справа» студенти другого курсу спеціальності 208 Агроінженерія закріплюють і поглиблюють теоретичні знання і отримують практичні навички виконання робіт по ручному і механізованому способах зварювання і наплавлення деталей.

Метою проведення практичного навчання зі зварювальної справи є формування у студентів, на базі теоретичних знань, професійних умінь і навичок для самостійного рішення та виконання практичної конкретної роботи в сучасних виробничих умовах.52 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page