top of page

Організація дистанційного навчального курсу за допомогою Google класс

Загальний напрям модернізації сучасної освіти – це системні й органічні зміни в освіті з метою приведення її у відповідність до вимог сучасного життя, створення механізмів постійного оновлення освіти, її цілеспрямованої орієнтації на актуальні та перспективні потреби особистості суспільства.

Саме з цією метою на протязі тижня методистом ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» Бондар І.В. проводилися ряд тренінгів на тему «Організація дистанційного навчального курсу за допомогою Google класс» під час яких: ознайомили учасників з можливостями застосування цифрових інструментів Google для організації взаємодії, спільної діяльності, ефективної комунікації в освітній діяльності; отримати навички роботи в середовищі Google class:

- поширення інформації;

- тератування;

- збір файлів у хмарному середовищі;

- контроль та історія виконання завдань;

- зворотній зв’язок.

Бажаємо педагогічному колективу коледжу і надалі вдосконалювати свої навички роботи в середовищі Google class.81 перегляд

Kommentare


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page