top of page

Основні форми STEM-орієнтованого підходу до навчання

Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій здобувачі освіти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками.

Для ознайомлення з різними аспектами і прийомами використання цієї моделі навчання в ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 23 листопада 2021 р. викладачем інформаційно-комунікаційних технологій Новіковою С.Ю. був проведений майстер-клас.

Головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною.

На майстер-класі викладачі ознайомились з оригінальними способами STEM-орієнтованого підходу до навчання шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності, набули мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку.

Недоліки та труднощі у використанні STEM-освіти:

- великі затрати часу на підготовку уроку;

- довготривалість проєкту;

- недостатня матеріально-технічна база.

Але переваг використання STEM-освіти значно більше, ніж недоліків. Успіх впровадження педагогічних інновацій залежить від багатьох чинників, і в першу чергу від рівня обізнаності та готовності викладачів до їх використання.

Майбутнє - за технологіями, а майбутнє технологій - за викладачами нового формату, які можуть повести студентів за собою, розширивши їхній кругозір до безкінечності.

С.Новікова


З інфографікою до майстер-класу можна ознайомитися на сайті коледжу у меню ВИКЛАДАЧУ/Сучасна освіта.


42 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page