top of page

Практика в професійній підготовці техніка-технолога

Оновлено: 7 лют. 2022 р.

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» з 13 вересня по 17 вересня 2021 року у студентів ІІ курсу, відділення «Технологічне», проходила Ознайомлювальна практика.

У підготовці фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 211 «Ветеринарна медицина» поєднувалися теоретичні знання та практичні навички з основ технології заготівлі та зберігання кормів, нормованої годівлі сільськогосподарських тварин, механізації виробничих процесів у тваринництві, інтенсивних технологій і організації виробництва продукції тваринництва та її реалізації в ринкових умовах, обліку та звітності у тваринництві, зоогігієнічних вимог до одержання доброякісної продукції.


Зав. відділенням «Технологічне» Тетяна МОЗГОВА

Викладач Сергій АНІСІМОВ


94 перегляди

Opmerkingen


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page