top of page

Підвищення кваліфікації

Однією з глобальних цілей сталого розвитку, затверджених у 2015 році на саміті ООН, є забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання упродовж усього життя для всіх.

Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності.

Основними складовими професійного розвитку педагогічних працівників є підвищення кваліфікації.

08-09 лютого 2022 року методист ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» взяла участь у підвищення кваліфікації завідувачів методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти «Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти» Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

Бондар І.В. виступила з доповіддю на тему: «Підвищення кваліфікації за основними напрямами, планування, організація, звітність».


26 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page