top of page

Робота практичного психолога ЗФПО в умовах дистанційної освіти: виклики сьогодення

Практиний психолог ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ», Ткаченко А.А. прийняла участь у семінарі "Робота практичного психолога ЗФПО в умовах дистанційної освіти: виклики сьогодення" в ONLINE-режимі.

На даному заході були розглянуті такі питання:

1. Залежності. Нейробіологічний та психологічний погляд на явище.

2. Цифровий етикет для учасників освітнього процесу.

3. Подолання негативних соціально-психологічних наслідків в умовах карантинних заходів.

4. Психологічне благополуччя студентів ВНЗ в умовах дистанційного навчання.

5. Особливості психологічного консультування в умовах дистанційної освіти.

6. Творчий потенціал педагогічних та студентських колективів: пошук нових ефективних форм і методів роботи.

7. Соціальні мережі у педагогічній діяльності викладача.

Робота практичного психолога в умовах сьогодення потребує змін, пошуку нових форм та методів у своїй діяльності, тому отримання додаткової інформації та ознайомлення з досвідом колег, наприклад як проведення консультування дистанційно, підтримка зв'язку зі студентами, подолання соціально-психологічних наслідків карантинних заходів, є корисним.


Анна ТКАЧЕНКО - практичний психолог
25 переглядів

Commenti


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page