top of page

Тематична виховна година«Пізнай свою професію»

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ», в рамках тижня циклової комісії агроекономічних дисциплін, 7 квітня 2021 року була проведена тематична виховна година «Пізнай свою професію».

Сьогодення вимагає від фахівців всіх професій володіти методами оперативного обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. При ринкових відносинах власник грошових коштів, товарно-матеріальних і майнових цінностей повинен запобігати незаконних їх втрат, вкладати кошти у найвигідніші справи, ефективно керувати операціями, уникати фінансової скрути і постійно контролювати фінансові проблеми. Не один винахід, не одна новітня технологія не можлива без економічного розрахунку і аналізу.

На сьогоднішній день, щоб отримати гідну роботу, фахівцям різних професій корисно володіти знаннями з обліку, планування, прийняття управлінських рішень, етики ділового спілкування, основ маркетингу, використання комп’ютерної техніки.

З цією метою викладачами економічних дисциплін Змаги Т.Ф. та лозенко Н.А. була проведена тематична виховна година зі студентами спеціальностей 208 Агроінженерія і 073 Менеджмент. Студенти з цікавістю сприймали інформацію, у формі діалогу ставилися питання і отримувалися відповіді.


Тетяна ЗМАГА, Наталія ЛОЗЕНКО

Викладачі економічних дисциплін


80 переглядів

Kommentare


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page