top of page

Тематична виховна година«Пізнай свою професію»

У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ», в рамках тижня циклової комісії агроекономічних дисциплін, 7 квітня 2021 року була проведена тематична виховна година «Пізнай свою професію».

Сьогодення вимагає від фахівців всіх професій володіти методами оперативного обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. При ринкових відносинах власник грошових коштів, товарно-матеріальних і майнових цінностей повинен запобігати незаконних їх втрат, вкладати кошти у найвигідніші справи, ефективно керувати операціями, уникати фінансової скрути і постійно контролювати фінансові проблеми. Не один винахід, не одна новітня технологія не можлива без економічного розрахунку і аналізу.

На сьогоднішній день, щоб отримати гідну роботу, фахівцям різних професій корисно володіти знаннями з обліку, планування, прийняття управлінських рішень, етики ділового спілкування, основ маркетингу, використання комп’ютерної техніки.

З цією метою викладачами економічних дисциплін Змаги Т.Ф. та лозенко Н.А. була проведена тематична виховна година зі студентами спеціальностей 208 Агроінженерія і 073 Менеджмент. Студенти з цікавістю сприймали інформацію, у формі діалогу ставилися питання і отримувалися відповіді.


Тетяна ЗМАГА, Наталія ЛОЗЕНКО

Викладачі економічних дисциплін


80 переглядів

Останні пости

Дивитися всі
герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page