top of page

Фізичне забруднення - екологічна проблема сьогодення

У гуртожитку №3 ВСП «Старобільський фаховий колеж ЛНАУ» відбулося онлайн - засідання екогуртка «Жива скарбниця» на тему: Фізичне забруднення - екологічна проблема сьогодення.

Мета: - навчити студентів основним поняттям глобалістики, дати характеристику проблемам фізичного забруднення, ознайомити з шляхами розв’язання глобальних проблем, виховати у студентів логічне мислення.

Людство балансує на найтоншій грані між буттям і небуттям. І ця критична межа ледве-ледве відокремлює наш світ від марочного хаосу.

Основними джерелами антропогенного забруднення середовища є виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних), усі помислові об`єкти (в першу чергу металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні і целюлозо-паперові), екстенсивне, перехімізоване с/г виробництво, військова промисловість і військові об`єкти, автотранспорт та інші види транспорту (морський, річковий, залізничний, повітряний), гірниче виробництво. Вони забруднюють довкілля сотнями токсичних речовин, шкідливими фізичними полями, шумами, вібраціями, надмірним теплом.

З кожним роком на нашій планеті залишається все менше місць, які претендують на звання «екологічно чистих». Активна діяльність людини призводить до того, що екосистема постійно піддається забрудненню, і це триває протягом усього існування людства.


Оксана ГАПОТЧЕНКО - вихователь гуртожитку №318 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page