top of page

Цифрова трансформація освіти: стан, проблеми, перспективи

Викладачі ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» прийняли участь в онлайн засіданні круглого столу «Цифрова трансформація освіти: стан, проблеми, перспективи» з метою активізації використання педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційних технологій і освітніх ресурсів як невід’ємної частини їх навчально-методичної роботи яке організували Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» спільно з Інститутом інформаційних технологій та засобів навчання і компанією UGEN (UKRANIAN GENERATION).

На засіданні були розглянуті такі напрями:

- формування сучасного відкритого електронного інформаційно-освітнього середовища закладів фахової передвищої освіти України;

- виявлення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду розробки і використання ЕОР в освітньому процесі;

- активізація методичної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників; - розвиток цифрової компетентності педагогів;

- сприяння вдосконаленню існуючих і створенню нових ЕОР – складників сучасного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Активно впроваджуємо новітні технології!56 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page