top of page

Я – технолог

22.04.2021року у ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» в рамках заходів тижня циклової комісії зооветеринарних дисциплін була проведена пізнавальна вікторина «Я-технолог», яку підготували та провели викладачі Расходова О.О. та Оліфієць М.С.

Вікторина складалася з декількох етапів і поділялася на теоретичну і практичну частини. Студенти відповідали на професійні питання вікторини.

Метою цього заходу було - закріпити і поглибити знання, які вони одержали в процесі теоретичного навчання, прищепити необхідні вміння і навички зі спеціальності, проявити організаторські здібності в трудовому колективі.

Студенти коледжу за період навчання повинні виконати повний цикл основних видів практичних робіт і оволодіти вмінням і навичками із спеціальності та робітничої професії, передбачених кваліфікаційною характеристикою і програмою практики.


69 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page