top of page

Інноваційні підходи в організації навчальної та позааудиторної роботи з фізичного виховання

Викладачі фізичного виховання ВСП "Старобільський фаховий коледж СНУ ім.В.Даля" 21 травня 2024 року взяли участь в онлайн-семінарі викладачів, керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти «Інноваційні підходи в організації навчальної та позааудиторної роботи з фізичного виховання в закладах

фахової передвищої освіти в умовах сьогодення».

Захід організовано і проведено Науково-методичним центром ВФПО спільно з Комітетом фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Мета заходу - професійний розвиток педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості навчання, ознайомлення із сучасними методами ефективного менеджменту інноваційної діяльності в освітньому процесі.

Перед учасниками семінару виступили науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, керівники та викладачі фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти.


Основні питання, які було розглянуто на семінарі:

  • Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту здобувачів освіти.

  • Сучасні фітнес тренди: освітні виміри.

  • Рухова активність в структурі моделі належного рівня здоров'я підлітків.  

  • Особливості організації та проведення занять з фізичної культури в інклюзивній групі у закладах фахової передвищої освіти.

  • Засоби підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи на навчальних та самостійних заняттях  зі здобувачами освіти ЗВО.

  • Розвиток фізичної активності студентської молоді в умовах закладу фахової передвищої освіти: інноваційні стратегії та виклики.

  • Інноваційні організаційно-методичні підходи до організації виховного процесу у сучасних умовах на заняттях з фізичного виховання.

  • Упровадження нових варіативних модулів на уроках з фізичної культури під час практичної діяльності.


У семінарі взяли участь понад 300 учасників. Всі учасники отримають сертифікати.


Вячеслав НОВІКОВ, Карина САВЧЕНКО24 перегляди

Останні пости

Дивитися всі

コメント


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page