top of page

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Агро-ІТ"

На сучасному етапі прискореного соціально-економічного розвитку суспільства, що характеризується поступовою і неухильною інтеграцією України в європейську політичну, економічну і культурну структуру, надзвичайно важливим є підвищення рівня освіти для підготовки висококваліфікованих фахівців у всіх галузях і збагачення інтелектуальної творчості.
Перед закладами освіти постають нові виклики щодо підготовки фахівців до нових інновацій, креативності та оволодіння різними формами і методами роботи. Науково-практичні конференції є невід'ємною частиною звітування про результати наукової діяльності. Участь у науково-практичних конференціях надихає та стимулює. Це дає можливість підвищити інтерес до дослідницької діяльності, підвищити інтерес до організації та реалізувати її.


Педагогічні працівники ВСП «Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» 28-29 березня 2024 р взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами» (Агро-ІТ). Конференція проводилась на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля при участі Проєкту USAID «Економічна підтримка України», Проєкту ЄС «Вдосконалення вищої сільськогосподарської освіти у Східній України», Університету Вітовта Великого (Литва), Жангир Хан Університет (Казахстан, Antalya Akev University), Університету Нійде ім. Омера Халисдемира (Турція, Niğde Ömer Halisdemir University), Азербайджанського державного аграрного університету (Азербайджан, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti), Луганської обласної громадської організації «Аграрна дорадча служба», Донбаської державної машинобудівної академії, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Університету економіки та права «КРОК», Товариства з обмеженою відповідальністю КЕРНЕЛ-ТРЕЙД.В перший день роботи обговорювались такі проблеми: узагальнення та обмін досвідом дослідження та реалізації впровадження науково-практичних розробок у виробничу практику агропромислового комплексу та залучення до виконання спільних проєктів представників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ; набуття та вдосконалення навичок використання систем Агро-IT, ознайомлення з

інноваційними методами аналізу та контролю стану вирощування сільськогосподарських культур та виробництва продукції тваринництва,

розробки засобів та інструментарію для вимог ветеринарного контролю на підприємствах (виробничих, м’ясопереробних та інших), а також збору та обробки інформації діяльності сільськогосподарських підприємств України.


На другий день конференції запланована робота по секціям:

  • новітні концепції, теоретичні та практичні проблеми у сфері аграрних наук, сталого тваринництва і добробуту тварин – голова секції Мартинець Л.А., проф., д.пед.н., декан аграрного факультету, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

  • інформаційні технології та апаратно-програмне забезпечення в агропромисловому комплексі – голова секції Митрохін С.О., доц., к.т.н., декан факультету інформаційних технологій та електроніки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

  • сучасні напрямки розвитку підприємств в аграрному секторі економіки – голова секції Івченко Є.А., проф., д.е.н., декан факультету економіки і управління, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.


Інна Бондар28 переглядів

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page