top of page

XV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»

Оновлено: 2 квіт.

Викладачі ВСП "Старобільський фаховий коледж СНУ ім.В.Даля" активно приєднались до заходів XV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», яка проходила 27-29 березня 2024 року в режимі онлайн. Виставка організована Компанією «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».


Привітання учасникам, організаторам і гостям надіслали президент

Національної академії педагогічних наук України Кремень Василь Григорович,

директор Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Баженков Євген Володимирович.


Обговорення актуальних питань, нових підходів до навчання в умовах сьогодення, напрацювань і досягнень відбувалось на 65 конференціях, презентаціях, семінарах, круглих столах, експертних дискусіях, майстер-класах тощо.


Виставка представила 485 закладів вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукових установ, навчально-методичних (науково-методичних) центрів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, органів управління освітою (обласних, міських, районних, об’єднаних територіальних громад), центрів професійного розвитку педагогічних працівників.


Викладачі нашого коледжу ознайомились з напрацюваннями і досягненнями провідних освітян і надихнулись на подальшу творчу роботу у своїй галузі.27 - 28.03 були відвідані такі заходи:

(звіт за 29.03 - нижче)

Круглий стіл «Пріоритетні напрями діяльності закладів освіти в сучасних умовах».

Відвідувачі: Абрамов С.П., Рогозян О.В., Новікова С.Ю.

Питання, що обговорювались: особливості вступної кампанії до ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» у 2024 році; створення освітнього середовища закладу загальної  середньої освіти; організація проєктно-дослідницької діяльності учнів у закладі загальної середньої освіти; організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку;  реалізація проєктної діяльності в закладі позашкільної освіти.


Презентація «Реалізація виховної константи в освітньому процесі щодо розвитку української  національної та громадянської ідентичності здобувачів освіти».

Відвідувачі: Абрамова А.С.

Питання, що обговорювались: презентація досвіду виховної роботи ліцею щодо реалізації  засад національно-патріотичного виховання та формування громадянської ідентичності  здобувачів освіти в освітньому процесі.


Презентація «Особливості організації інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного  стану».

Відвідувачі: Абрамова А.С.

Питання, що обговорювались: створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації  дітей, у тому числі з особливими потребами, через використання анімалотерапії як ефективного  інструменту підтримки, розвитку та корекції.


Науково-практична конференція «Національна наука й освіта в умовах війни рф проти

України та сучасних геополітичних викликів».

Відвідувачі: Бондар І.В., Бондар Р.В.

Питання, що обговорювались: наука і освіта в умовах війни рф проти України; освіта  України в сучасних цивілізаційних викликах; соціально-психологічні аспекти розвитку  українського соціуму під час війни; обдарованість і лідерство: ідентифікація і місія.


Науково-практичний семінар «Навчальний посібник: організація і методика створення».

Відвідувачі: Бондар І.В.

Питання, що обговорювались: проблеми українського підручникотворення та шляхи їх  вирішення; концептуально-методичні основи розроблення навчальної літератури для здобувачів  професійної освіти.


Майстер-клас «STEM-ідеї для ефективного навчання».

Відвідувачі: Бондар І.В., Бондар Р.В., Ковальова О.В., Новікова С.Ю.

Питання, що обговорювались: слухачі ознайомляться зі STEM-підходами, упровадження  яких створює умови для ефективного освітнього процесу, долучаться до STEM-активностей:  моделювання, розв’язування комплексних задач, дослідження за допомогою програм доповненої  реальності та програм-симуляторів.


Круглий стіл «Практичний досвід стейкхолдерів у підготовці здобувачів вищої освіти».

Відвідувачі: Бондар І.В.

Питання, що обговорювались: впровадження практичного досвіду стейкхолдерів при  підготовці конкурентоздатних випускників.


Презентація «Формування сучасного освітнього простору в Комунальному закладі «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради».

Відвідувачі: Ковальов М.А., Новікова С.Ю.

Питання, що обговорювались: формування і розвиток коледжу в сучасних умовах.


Освітній простір у форматі makerspace (мейкерспейс) «Феномен критичного мислення в контексті медійної грамотності сучасних здобувачів освіти».

Відвідувачі: Ковальов М.А., Новікова С.Ю., Савченко К.В.

Питання, що обговорювались: медійна грамотність і критичне мислення як потреба сучасного суспільства та soft skills успішної особистості; медіаресурси для стимулювання критичного мислення; впровадження кращих інноваційних освітніх технологій для розвитку  критичного мислення та медіаграмотності здобувачів освіти академічного ліцею.


Презентація «Створення простору для медіаосвіти школярів і педагогів у системі освіти м. Запоріжжя». 

Відвідувачі: Новікова С.Ю.

Питання, що обговорювались: презентація моделі створення простору для медіаосвіти на базі Запорізької гімназії № 93.


Круглий стіл «Сучасні тренди соціально-економічного розвитку публічного управління та  проєктного менеджменту в умовах діджиталізації суспільства і держави».

Відвідувачі: Кузенко Т.А., Оліфієнко М.С.

Цільова аудиторія: заклади загальної середньої та позашкільної освіти, заклади професійної та  вищої освіти, інститути післядипломної педагогічної освіти.


Круглий стіл «Роль інформаційних технологій у післявоєнній відбудові України».

Відвідувачі: Лазоренко С.О.

Питання, що обговорювались: «ІТ як рушійна сила перемоги та повоєнного відновлення України»; «Технологічні тренди в галузі інформаційних технологій»; «Розробка та дослідження кіберфізичних систем дистанційної ідентифікації вибухових речовин для розмінування території України»; «Можливості використання ресурсів студентських науково-технічних гуртків у закладі вищої освіти в післявоєнній відбудові України»; «IT освіта в повоєнний час».


Презентація «Вплив соціально-психологічного клімату педагогічного колективу на розбудову  освітнього середовища вільного від насильства та булінгу»

Відвідувачі: Лазоренко С.О., Шпотенко Н.О.

Питання, що обговорювались: створення системи ефективної протидії булінгу в  освітньому середовищі в умовах воєнного та післявоєнного періоду. Мобінг в педагогічному  колективі закладу освіти та булінг в дитячому: дослідження причинно-наслідкового зв'язку.  Презентація результатів моніторингового дослідження «Вплив соціально-психологічного клімату  педагогічного колективу на розбудову освітнього середовища вільного від насильства та  булінгу».


Круглий стіл «Особливості організації освітнього простору наукового ліцею».

Відвідувачі: Оліфієнко М.С., Шпотенко Н.О.

Питання, що обговорювались: організація науково-дослідницької діяльності здобувачів  освіти наукового ліцею, корпоративні інструменти комунікації як основа співпраці та досліджень,  популяризація наукових знань з математики та інформатики в науковому ліцеї сучасними  засобами, підготовка здобувачів освіти до проєктної діяльності. 

 Науково-практичний семінар «Сучасні методики професійної орієнтації молоді».

Відвідувачі: Рогозян О.В.

Питання, що обговорювались: професійна орієнтація молоді в закладах освіти. Системи  отримання інформації про професії. Персоналізовані системи, засновані на підборі професії через  введення особистих даних про індивіда. Інтерактивні системи допомоги прийняття рішення у  виборі професії.


 

Конференція «Освітні діалоги: тенденції, інновації, практика».

Відвідувачі: Шпотенко Н.О.

Цільова аудиторія: керівники, заступники керівників, педагогічні працівники закладів освіти.Заходи, які відвідані 29-го березня


Круглий стіл «Проєктна освітня діяльність як ресурс розвитку ОТГ під час воєнного стану».

Відвідувачі: Бондар І.В., Бондар Р.В.

Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, педагогічні, науково-педагогічні, методичні  працівники, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

Питання, що обговорювались: актуальні питання освітньої діяльності в ОТГ під час  воєнного стану. Психологічна підтримка учнів і педагогів в ОТГ під час воєнного стану. Сучасні  освітні тенденції в контексті розвитку навичок майбутнього.


Вебконференція «Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу:  практики та перспективи».

Відвідувачі: Бондар Р.В.

Питання, що обговорювались: науково-методичний супровід професійної діяльності  вчителів мовно-літературної освітньої галузі в контексті формування цінностей і життєвих  компетентностей здобувачів освіти в умовах воєнного стану; формування дослідницьких умінь  учасників освітнього процесу засобами STEM-освіти; організація освітнього процесу закладу  освіти для подолання освітніх втрат і розривів; критичне мислення як ключова компетенція медіа  грамотності; практичні аспекти впровадження здоров’язбережувальної компетентності в освітній  процес сучасного закладу позашкільної освіти; формування здоров’язбережувальної  компетентності здобувачів освіти засобами експериментально-дослідницької діяльності;  здійснення корекційної роботи з учнями з особливими освітніми потребами в інноваційному  інклюзивному середовищі НУШ в умовах воєнного стану; формування адаптивної поведінки  дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.


Виставка «Сучасні заклади освіти» об’єднала широку освітню і наукову

громадськість задля демонстрації власних досягнень і напрацювань, нових

підходів у застосуванні цифрових технологій, забезпечення медійної

грамотності, обміну досвідом, пошуку дієвих рішень щодо розвитку освіти й

науки в умовах глобалізаційних викликів, обговорення нагальних питань

реформування освіти. Предметом обговорення були актуальні питання

модернізації змісту освіти, формування й утвердження української національної

та громадянської ідентичності, створення безпечного фізичного та

психологічного середовища та інші.

Інна БОНДАР

43 перегляди

Comentários


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page