top of page

Циклова комісія агроекономічних дисциплін

Основною роботою циклової комісії є:

- впровадження інтерактивних та новітніх методів навчання;

- проведення індивідуальних консультацій з невстигаючими та обдарованими студентами;
- індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

- підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

         Викладачі циклової комісії агроекономічних дисциплін значну увагу приділяють самоосвіті, формуванню нових компетенцій педагогічної майстерності, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

Склад АЕД

Склад циклової комісії

Абрамова АС.jpg

Абрамова

Аліна

Сергіївна

Посада, категорія

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, що викладає

Основи екології, Квітникарство, Агрометеорологія, Основи агрономії

Освіта, кваліфікація

Луганський національний аграрний університет, магістр з екології

Луганський національний аграрний університет, магістр, агроном-дослідник

IMG_4492++.jpg

Жмуренко Надія Володимирівна

Посада, категорія

В.о. директора коледжу, викладач вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, що викладає

Економічний аналіз

Освіта, кваліфікація

Ворошиловградський сільськогосподарський інститут, економіст-організатор

Київський національний аграрний університет, економіст-педагог

Бондар РВ.png

Бондар

Руслан Володимирович

Посада, категорія

Завідувач навчальної лабораторії «Рослинництво», викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, що викладає

Агрохімія, Фізіологія рослин з основами мікробіології, Захист рослин, Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

Освіта, кваліфікація

Луганський сільськогосподарський інститут, вчений агроном

Київський національний аграрний університет, агроном-педагог

Жмуренко АМ.jpg

Жмуренко

Алла Миколаївна

Посада, категорія

Викладач, категорія «спеціаліст»

Дисципліни, що викладає

Економічна теорія, фінанси підприємництва

Освіта, кваліфікація

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», спеціаліст з фінансів

Жмуренко ВМ.jpg

Жмуренко Влада Миколаївна

Посада, категорія

Викладач, категорія «спеціаліст»

Дисципліни, що викладає

Основи правознавства, Трудове право

Освіта, кваліфікація

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, магістр права, бакалавр економіки

лук'янцева.jpg

Лук’янцева Марія Володимирівна

Посада, категорія

Викладач, категорія «спеціаліст»

Дисципліни, що викладає

Бухгалтерський облік, Менеджмент

Освіта, кваліфікація

Луганський національний аграрний університет, магістр зі спеціальності Облік і оподаткування

катя+.jpg

Чишкала Катерина Володимирівна

Посада, категорія

Викладач, категорія «спеціаліст»

Дисципліни, що викладає

Економіка та організація агропромислового виробництва, Основи бухгалтерського обліку, Основи менеджменту

Освіта, кваліфікація

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», науковий співробітник (економіка, економіст фінансової роботи)

драган.jpg

Драган

Юлія Леонідівна

Посада, категорія

Викладач, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, що викладає

Землеробство, Грунтознавство, Основи геодезії і землевпорядкування

Освіта, кваліфікація

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", історик, вчитель історії, вчитель правознавства; Луганський національний аграрний університет, агроном-дослідник

герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page