top of page
Методичний відділ
блог.png

1. Загальні положення про організацію роботи методичного кабінету

NEB.jpg

2. Основні завдання  методичного кабінету

8.png

 3. Функції методичного кабінету

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  ПЕРСПЕКТИВНИЙ ГРАФІК АТЕСТАЦІЇ, НАКАЗИ ПО АТЕСТАЦІЇ

МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ, ОБЛАСНІ КОНКУРСИ, КОНКУРСИ НМЦ ЗФПО

Вебінари, семінари, майстер-класи, відкриті уроки

(короткий огляд)

1методист

1. Загальні положення про організацію роботи методичного кабінету

 

   У своїй діяльності методичний кабінет Відокремленого структурного підрозділу «Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» (далі Коледж) керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, зокрема нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України та його структурних підрозділів, Державними стандартами освіти, Положенням Коледжу.

   Методичний кабінет Коледжу є організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних працівників.

   При методичному кабінеті створюється Рада із забезпечення якості освітньої діяльності, яка визначає основні напрями роботи Коледжу, впроваджує новітні технології педагогічного процесу навчання і виховання.

2методист

                                       

 2.  Основні завдання методичного кабінету

 • Надання допомоги педагогам у підвищенні кваліфікації та фахової майстерності;

 • навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників Коледжу;

 • організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації  педагогічних, керівних кадрів;

 • експертна оцінка якості та результативності освітньої роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

 • систематична пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання;

 • організація роботи педагогічного колективу зі створення оптимальних умов для успішного навчання здобувачів освіти.

3методист

 3. Функції методичного кабінету

 

 • Прогностична - прогнозування напрямків розвитку освітньої діяльності Коледжу на основі вивчення нормативних документів у галузі освіти, сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій.

 • Компенсаторна -надання педагогічним працівникам інформації, що не була отримана ними під час здобуття вищої освіти (робота з молодими викладачами).

 • Інформаційно-аналітична - вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою удосконалення професійного рівня педагогічних працівників Коледжу.​

 • Діагностична - моніторинг якості здійснення освітнього процесу.

 • Консультативна - надання зразків навчальної документації; надання допомоги педагогічним працівникам при підготовці до чергової (позачергової) атестації.

 • Методична - надання допомоги педагогічним працівникам у підготовці до проведення занять, написанні методичної роботи, впровадженні нових педагогічних та інформаційних технологій у освітній процес.

герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page