top of page
Відділення з денною формою навчання

Спеціальності:

208   «Агроінженерія» 

Спеціальності:

073 «Менеджмент»

201 «Агрономія»

204 «Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва»

211 "Ветеринарна медицина"

Заочна форма навчання є однією з форм здобуття освіти без відриву від виробництва.

Заочне відділення проводить підготовку фахівців з таких спеціальностей: «Агроінженерія», «Агрономія»,  «Менеджмент»,"Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва" на базі повної загальної середньої освіти та  на базі  професійної освіти.

герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page