top of page

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

   Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та робочим навчальним планом в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄKTC, передбачених для ïx підготовки:

  • для здобувачів, освіти що вступили на базі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти (крім спеціальності 073 «Менеджмент») – 18 кредитів ЄКТС;

  • для здобувачів освіти, що вступили на базі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» – 15 кредитів ЄКТС;

  • для здобувачів освіти, що вступили на базі професійного ліцею за спеціальністю 208 «Агроінженерія» – 12 кредитів ЄКТС.

   Навчальні дисципліни за вибором здобувача освіти - це дисципліни, які вводяться закладом фахової передвищої освіти для більш повного задоволення освітніх i кваліфікаційних запитів особи, ефективного використання можливостей закладу освіти.

Реалізація вільного вибору дисципліни передбачає вибір окремих дисциплін з переліку на весь період навчання.

   

Зробіть потрібний Вам вибір!

Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів освіти вступу 2023 року

герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page