top of page

Заочне відділення

Part-time office

Заочна форма навчання є однією з форм отримання освіти без відриву від виробництва. Кожен рік спеціалістів середньої ланки поповнюють випускники коледжів, які отримали освіту без відриву від виробництва. Їх вирізняє знання виробництва, досвід трудового і людського спілкування в колективі, вміння самостійно здобувати необхідні знання і інші якості, які вони придбали в процесі навчання, забезпечені поєднанням практичної діяльності з вивченням її теоречних основ.

IMG-34b70ae394d553fd37097587aeec87ae-V.jpg

Заочне відділення в ВСП «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» було створено в 1957 році для підготовки механізаторів.

На теперішній час заочне відділення проводить підготовку з чотирьох спеціальностей:

Методист відділення

Степанова Валентина Іванівна

Терміни навчання

 

073 «Менеджмент»                                   На основі ПЗСО                                      2 роки 10 місяців

201 «Агрономія»                                       На основі ПЗСО                                      2 роки 10 місяців

208 «Агроінженерія»                                На основі ПЗСО                                     2 роки 10 місяців

                                                                     На основі диплому ПАЛ                       1 рік 10 місяців

204 «Технологія виробництва                На основі ПЗСО                                      2 роки 10 місяців

і переробки продукції

тваринництва»

8.jpg
7.jpg
5.jpg

Освітній процес на заочному відділенні проводиться на основі чіткого планування роботи, що передбачає складання навчальних планів, графіків освітнього процесу заочного відділення, навчальних графіків здобувачів освіти за групами, розкладу навчальних занять, державної атестації та консультацій до них. З метою надання допомоги здобувачам освіти заочної форми навчання у міжсесійний період проводяться консультації.

         На відділенні розроблені навчальні плани, які максимально враховують специфіку навчання  за заочною формою і забезпечують високу професійну компетентність випускників. Графік освітнього процесу враховує сезонну завантаженість здобувачів освіти за місцем роботи та завантаженість кабінетів і лабораторій коледжу на протязі навчального року. Заочне відділення планує лабораторно-екзаменаційні сесії таким чином, щоб врахувати інтереси аграрних підприємств та побажання здобувачів освіти.

        

Освітній процес тісно пов’язаний з виробництвом. На 96% дані для виконання курсових робіт та проєктів за всіма дисциплінами беруться здобувачами освіти з господарств, у яких вони будуть проходити переддипломну практику.

            На заочному відділенні працюють найбільш досвідчені викладачі коледжу, які проводять заняття на високому професійному рівні,  використовуючи практичний і життєвий досвід здобувачів освіти заочної форми навчання, створюють на заняттях проблемні ситуації, моделюють виробничі, організаційні та практичні ситуації.

3.jpg
Agriculture.jpg
2.jpg

Педагогічний колектив працює над такими напрямками робіт: впровадження нетрадиційних форм і методів навчання; удосконалення рубіжних форм контролю знань; удосконалення методичного забезпечення здобувачів освіти заочної форми навчання; освітній процес за змішаною формою навчання.

4.jpg
IMG_1840.JPG

Переваги навчання за заочною формою:

  • відсутністні вікові обмеження ;

  • освоєння спеціальностей категоріями осіб, яким підходять тільке таке навчання з ряду причин;

  • нерегламентований відрізок часу для засвоєння дисциплін.

IMG_1837.JPG

В коледжі забезпеченні оптимальні умови для успішного навчання здобувачів освіти за

заочною формою навчання.

6.jpg
герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page