top of page

Положення ВСП "Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля"

1. Положення про ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

2. Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

3. Положення про академічну доброчесність ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

4. Кодекс академічної доброчесності ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

5. Положення про вибіркові дисципліни у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

6. Положення про практичну підготовку здобувачів освіти у  ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

7. Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

8. Положення про Систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

9. Положення про дуальну форму здобуття освіти у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

10. Положення про методичний кабінет у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

11. Положення про обробку та захист персональних даних у базах ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

12. Положення про Web-сайт ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

13. Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобутих шляхом неформальної освіти здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

14. Положення про опитування щодо якості освіти та освітньої діяльності ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

15. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у  ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

16. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад педагогічних працівників та укладанні з ними трудових договорів (контрактів)

17. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

18. Положення про Адміністративно-господарську частину у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

19. Положення про журнал навчальних занять у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім.В.Даля»

20. Положення про методичне об’єднання кураторів у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

21. Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

22. Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

23. Положення про старостат академічних груп у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

24. Положення про планування та облік навантаження педагогічних працівників у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

25. Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

26. Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

27. Положення про правила призначення і виплат стипендій у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

28. Положення про раду патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

29. Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ співробітників та студентів ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

30. Положення про навчально-виробничу лабораторію "Переробка та зберігання продукції рослинництва"  ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

31. Положення про навчально-виробничу лабораторію "Рослинництво" ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

32. Положення про навчально-виробничу лабораторію "Технічне  обслуговування і ремонт сільськогосподарської  техніки"   ВСП  «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

33. Положення про колекційно-дослідне поле ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

34. Положення про надання платних послуг у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

35. Положення про облікову політику ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

36. Положення про відділ кадрів ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

37. Положення про адміністративну раду ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

38. Положення про атестацію педагогічних працівників ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

39. Положення про організацію виховної роботи у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

40. Положення про навчальне відділення ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

41. Положення про електронний навчальний курс ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

42. Положення про запобігання сексизму у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

43. Положення про організацію навчання здобувачів освіти ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля» за індивідуальним графіком

44. Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів освітньо–професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

45. Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

46. Положення про педагогічну раду ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

47. Положення про протидію булінгу у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

48. Положення про робочу групу розробки ОПП ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

49. Положення про розгляд студентських звернень та скарг ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

50. Положення про Студентське самоврядування у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

51. Положення про циклову комісію ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

52. Положення про бібліотеку ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

53. Положення про приймальну комісію ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

54. Положення про індивідуальний навчальний план студента у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

55. Положення про проміжну атестацію студентів ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

56. Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу освітньо-професійних програм у ВСП «Старобільський фаховий коледж СНУ ім. В.Даля»

герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page