top of page

Ліцензії та сертифікати

сертифікат менеджмент.jpg
208 агроінженерія.jpg
201 агрономія.jpg
204 твппт.jpg
211 вет мед.jpg
герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page