top of page

Акредитація освітньо-професійних програм

Рішення акредитаційної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
 

Акредитація спеціальностей

герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page