top of page

Акредитація освітньо-професійних програм

Рішення акредитаційної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
 

Акредитація спеціальностей

bottom of page