top of page

Вітаємо студентів з успішною здачею державного комплексного екзамену


У ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» 21-22 червня 2021 року відбувся комплексний державний екзамен зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва».

Зазвичай, в червні, на відділенні «Технологічне» проходять державні комплексні кваліфікаційні екзамени, що підсумовують чотирьохрічний термін навчання студентів, а їх результати для більшості випускників є стартовим майданчиком для подальшого ступеневого навчання в університеті, або для професійного руху в реалізації кар'єри.

Підсумкова атестація студентів зі спеціальностей 204 «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва» здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних знань, умінь та навичок, з урахуванням таких показників: змістовність, логічність, грамотність та послідовність викладення матеріалу, правильність розв'язання виробничих задач, чіткість та аргументованість відповідей на запитання членів Державної екзаменаційної комісії.

Всі студенти підтвердили відповідність своєї підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст відповідно до обраної спеціальності.

Викладачі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва» вітають випускників, бажають їм успішного та щасливого майбутнього, вагомих звершень на освітньому і професійному шляху.Оксана РАСХОДОВА

викладач технологічних дисциплін143 перегляди

Comments


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page