top of page

Екологічне виховання студентської молоді

Вирішення проблеми підвищення екологічної культури лежить у площині освіти. Екологічна освіта озброює людину необхідними знаннями про особливості взаємодії суспільства і природи. Екологічне виховання формує певні навички поведінки людини в природному середовищі. І тільки осмислена поведінка в природі, відповідно до отриманих знань і навичок, є свідченням екологічної культури особистості.

Для формування основ екологічного мислення та екологічної культури, виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності в гуртожитках ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» під керівництвом вихователів Гончарової О.С. і Гапотченко О.О. працюють екогуртки «Едельвейс» і «Жива скарбниця». Гуртківці крім вивчення теоретичних питань, опікуються квітковими клумбами біля гуртожитків, бузковою алеєю та благоустроєм територій коледжу та гуртожитків.


Валентина КЛІМЕНКО – заступник директора з виховної роботи
40 переглядів

Comentários


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page