top of page

Оновлення матеріальної бази триває.

Пріоритетним завданням розвитку ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ» є оновлення матеріально-технічної бази для забезпечення належного рівня організації освітнього процесу.

Це дає можливість підтримувати основні засоби в належному стані, оновлювати обладнання, засоби навчання, тощо. Процес оновлення триває буде продовжуватися й надалі, оскільки це є запорукою якісної підготовки майбутніх фахівців аграрного напряму.

Для вдосконалення практичних навичок здобувачів освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва» та 211 «Ветеринарна медицина» сьогодні було отримано обладнання для проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін: «Хірургія ветеринарної медицини», «Внутрішні незаразні хвороби», «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння», «Ветеринарно-санітарна експертиза». Це дозволить здобувачам освіти на сучасному рівні відпрацьовувати практичні навички, здобуті під час вивчення теоретичного курсу, забезпечить практичну основу професійних компетентностей з ветеринарного акушерства, гінекології, відтворення тварин, а також з ветеринарно-санітарної експертизи та внутрішніх незаразних хвороб.

голова циклової комісії

Оксана РАСХОДОВА


121 перегляд

Comentarios


герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page