top of page

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

   Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін проводить навчально-виховну та методичну роботу з декількох споріднених навчальних дисциплін (українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, українська та  зарубіжна літератури, всесвітня історія, історія України, іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням,  основи філософських знань, культурологія, діловодство). До складу комісії входять викладачі, які досконало володіють методикою викладання та  інноваційними технологіями навчання. 

Склад цк ЗОД

Склад циклової комісії

драган.jpg

Драган

Юлія Леонідівна

Посада, категорія

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, що викладає

Історія України, Всесвітня історія

Освіта, кваліфікація

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", історик, вчитель історії, вчитель правознавства; Луганський національний аграрний університет, агроном-дослідник

photo_2023-12-25_15-25-32_edited.jpg

Ковальова Ольга Вікторівна

Посада, категорія

Завідувачка бібліотеки, категорія  "спеціаліст"

Дисципліни, що викладає

Культурологія

Освіта, кваліфікація

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", вихователь дітей дошкільного віку, логопед

ковальов_edited.jpg

Ковальов

Максим

Андрійович

Посада, категорія

Викладач, категорія  "спеціаліст"

Дисципліни, що викладає

Етика ділового спілкування, Сімейно-побутова культура та домашня економіка, Діловодство

Освіта, кваліфікація

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, бакалавр з Обліку та оподаткування, магістр за освітньою програмою "Педагогіка та адміністрування освіти"

прокопенко+.jpg

Прокопенко

Олексій

Володимирович

Посада, категорія

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, що викладає

Основи філософських знань, Соціологія

Освіта, кваліфікація

Слов'янський державний педагогічний університет, вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури

Федірко Я.jpg

Федірко Ярослава Володимирівна

Посада, категорія

Викладач, спеціаліст другої категорії

Дисципліни, що викладає

Іноземна мова,  Іноземна мова за ПС

Освіта, кваліфікація

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

герб2023.png

Відокремлений структурний підрозділ

"Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля"

bottom of page