top of page

Відділення "Механізація сільського господарства"

Department of Agricultural Mechanization

Відділення «Механізації сільського господарства» функціонує  з 1924 року, з моменту створення навчального закладу. На даний момент його очолює досвідчений фахівець завідувач відділення Луганський Петро Миколайович  який здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

IMG-035642b04c1085ddbadf6049019f4641-V.jpg

Терміни навчання

На основі БЗСО                                  3 роки 10 місяців

На основі ПЗСО                                  2 роки 10 місяців

На основі освітньо-кваліфікаційного   1 рік 10 місяців

рівня-кваліфікаційний робітник

Завідувач  відділення

Луганський Петро Миколайович

 Переважно студенти навчаються за кошти державного бюджету (які успішно склали вступні випробування за умовами конкурсу) та за контрактом.

Майбутня професійна діяльність фахівців пов’язана з засобами механізації та автоматизації виробничих процесів виробництва продукції рослинництва та тваринництва, її переробки та зберігання, експлуатації та технічного сервісу машин і обладнання аграрних підприємств.

Ведення сучасного прибуткового аграрного виробництва неможливе без якісно підготовлених фахівців. Тому фахівці напрямку повинні мати якісну теоретичну підготовку та практичні навички, бути кваліфікованим спеціалістом своєї справи. Професія хлібороба, аграрія завжди була і буде потрібна в суспільстві.

Для набуття навиків та здобуття професії в  закладі освіти створені всі необхідні умови для навчання та дозвілля. Поруч зі студентами присутні досвідчені та мудрі наставники, куратори, вихователі, викладачі.

Досвідчені викладачі спеціальних дисциплін об’єднані в циклові комісії по напрямам підготовки: циклова комісія технічних дисциплін, циклова комісія загально-технічних дисциплін та майстри виробничого навчання, які мають великий педагогічний стаж та досвід практичної роботи по спеціальності.

11.jpg

Для здійснення освітнього процесу на відділенні «Механізація сільського господарства» використовується  15 кабінетів, 16 лабораторій, парк  автомобілів, тракторів та сільськогосподарських машин, навчально-виробничі майстерні.

14.jpg

Разом із дипломом фахового молодшого бакалавра про отримання  кваліфікації «Технік-механік сільськогосподарського виробництва» та атестатом про повну загальну середню освіту студенти складають іспити і отримують свідоцтво з робітничої професії: «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1» та «Водій автотранспортних засобів» категорії «С».
Велику увагу на відділенні приділють практичному навчанню, воно є обов’язковою і невід’ємною складовою процесу підготовки фахівці  у  закладі освіти.

12.jpg
13.jpg

 Метою практичного навчання є:

 ·        оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;

 ·        формування у них на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;

 ·        виховання потреби оновлювати знання та їх творчо застосовувати у практичній діяльності.

       Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність його проведення при одержанні освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр».

Практика студентів (навчальна, технологічна, професійна) проходить на базах підприємств, що відповідають вимогам програм практики на території навчально-виробничої майстерні, на ремонтно-обслуговуючих підрозділах навчально-дослідного господарства, в передових сільськогосподарських підприємствах області, що дає змогу студентам набути професійних навичок та бути більш психологічно підготовленими за фахом.

Цікаво проходять на відділенні проведення  професійних конкурсів «Кращий орач» та «Кращий водій». Під час проведення конкурсу «Кращий орач» та «Кращий водій» студенти мають можливість проявити себе, продемонструвати отримані практичні навички, набути корисного досвіду у виконанні виробничих завдань. За результатами роботи кращі студенти нагороджуються грамотами та цінними призами від адміністрації коледжу.
 
Фахівець технік-механік сільськогосподарського виробництва може виконувати наступні види діяльності:

15.jpg

            

  • виробництво машин та устаткування;

  • спеціалізований ремонт двигунів і турбін;

  • спеціалізований ремонт тракторів та інших сільськогосподарських машин;

  • монтаж устаткування та машин для перероблення сільськогосподарських продуктів;

  • спеціалізований ремонт машин для перероблення сільськогосподарських продуктів;

  • виробництво транспортного устаткування;

  • капітальний ремонт вантажних та легкових автомобілів;

  • торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту та технічне обслуговування автомобілів.

 

Сьогодні відділення «Механізація сільського господарства» - це поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду,  продовження давніх традицій в якісній підготовці техніків-механіків для аграрного виробництва в Луганській області.

bottom of page